Seminarium: Zastosowanie technik analizy termicznej do badania materiałów ceramicznych i budowlanych

Seminarium jest organizowane wspólnie z Łukasiewicz - Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z metodami termoanalitycznymi stosowanymi do badania materiałów ceramicznych i budowlanych.

Wykłady będą prowadzone przez specjalistów z Firmy Netzsch, Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz zaproszonych prelegentów wykorzystujących, na co dzień metody analizy termicznej.

Seminarium jest bezpłatne.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Seminarium jest organizowane pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Pobierz program seminarium

Termin seminarium:

16.11.2021

Miejsce:

Hotel Partner ul. Marywilska 16, Warszawa

 

Telefon kontaktowy:

012 424 0920

Osoba Kontaktowa:

Sabina Kowalówka
sabina.kowalowka‎@‎netzsch.com