Zastosowanie metod sprzężonych w analizie termicznej do badania polimerów

Metody sprzężone w analizie termicznej są coraz częściej stosowane ze względu na efektywność analizy. Sprzężenie termowagi TGA lub analizatora to jednoczesnej analizy termicznej STA z detektorami gazów (FTIR, QMS lub GC-MS) daje możliwość dodatkowej charakterystyki próbki pod kątem jej składu chemicznego. Niniejsze seminarium internetowe będzie obejmowało charakterystykę poszczególnych metod sprzężonych oraz przykłady pomiarów i jej zastosowań w odniesieniu do materiałów polimerowych.

Tuesday, May 26 / 10:00 AM - 11:00 AM CEST

Register now