"Badanie materiałów przy użyciu zaawansowanych metod analizy termicznej i spektroskopii FT-IR"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. 

"Badanie materiałów przy użyciu zaawansowanych metod analizy termicznej i spektroskopii FT-IR" organizowanym przez firmę Netzsch, Bruker oraz Wydział Chemii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z metodami analizy termicznej i spektroskopii FTIR. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów z firmy Netzsch, Bruker oraz użytkowników wykorzystujących, na co dzień powyższe metody. Tematyka będzie obejmowała zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne możliwości zastosowania metod termoanalitycznych i spektroskopowych w badaniach laboratoryjnych oraz przemysłowych (tworzywa sztuczne, ceramika, farmacja, metalurgia i inne). Program przewiduje również prezentację Pracowni Analizy Termicznej UMCS.

Każdy uczestnik seminarium otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Seminarium jest bezpłatne.

Koszty zakwaterowania ponoszą uczestnicy.

Miejsce:

Wydział Chemii UMCS
Aula A (budynek Collegium Chemicum)
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
20-531 Lublin
Telefon kontaktowy: 012 424 0920
Osoba Kontaktowa: Sabina Kowalówka
sabina.kowalowka@netzsch.com

Brak wolnych miejsc

Program
9.00 - 9.30Rejestracja uczestników
9.30 - 9.50Otwarcie Seminarium (UMCS, Bruker, Netzsch)
9.50 - 10.40Wprowadzenie w techniki analizy termicznej - Krzysztof Hodor (Netzsch)
10.40 - 11.10Podstawy i zastosowanie spektroskopii FT-IR - Wojciech Kaźmierski (Bruker)
11.20 - 11.40Przerwa kawowa
11.40 - 12.00Analiza termiczna w praktyce: Czy metody analizy termicznej mogą być podstawowym narzędziem do oceny właściwości fizykochemicznych adsorbentów i katalizatorów ? - Dariusz Sternik (UMCS)
12.00 - 12.20Zastosowanie metod termiczno-spektroskopowych w technologii wytwarzania światłowodów polimerowych - Małgorzata Gil (UMCS)
12.20 - 12.40Zastosowanie metody TG/DSC/FTIR/QMS do badań materiałów polimerowych - Marta Worzakowska (UMCS)
12.40 - 13.10Identyfikacja tworzyw sztucznych metodą DSC i TG – prezentacja najnowszego oprogramowania NETZSCH - Hilary Smogór (Netzsch)
13.10 - 14.00LUNCH
14.00 - 14.20Strukturalne, spektroskopowe i termiczne badania kryształów kwercetyny -Urszula Maciołek (UMCS)
14.20 - 14.40Ocena stopnia aktywacji ligniny krafta w cieczach jonowych z zastosowaniem technik spektroskopowej i termicznej - Tadeusz Szalaty (Politechnika Poznańska)
14.40 - 15.00Prezentacja inteligentnego spektrometru FT-IR nowej generacji INVENIO - Wojciech Kaźmierski (Bruker)
15.00 - 15.40Zwiedzanie pracowni analizy termicznej UMCS
15.40 - 16.00Zakończenie Seminarium, podsumowanie i wręczenie certyfikatów

 

Program do pobrania