Analiza i interpretacja wyników DSC za pomocą nowoczesnego oprogramowania Proteus

Metoda skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC jest jedną z najczęściej stosowanych metod w analizie termicznej. Znajduje ona zastosowanie zarówno w pracach badawczo – rozwojowych nad nowymi materiałami jak również jest bardzo efektywnym narzędziem w działach kontroli jakości np. w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Jednym z kluczowych aspektów jest prawidłowa analiza interpretacja wyników pomiarów zwłaszcza w odniesieniu do kontroli jakości zarówno surowca jak i gotowego wyrobu.
Niniejsze seminarium internetowe będzie obejmowało zdefiniowanie podstawowych parametrów, które są mierzone za pomocą techniki DSC oraz ich analiza i interpretacja przy użyciu oprogramowania Proteus. Zostaną przedstawione liczne przykłady praktycznego zastosowania oprogramowania w kontroli jakości.

Zapraszamy do uczestnictwa !

12 maja 2020 r

Czas / Język

10:00 - 11:00 zegar, Polska

Zarejestruj się tutaj