Optymalizacja procesu sieciowania kompozytów na bazie polimerów przy użyciu metody DSC i oprogramowania Kinetics Neo

Środa, listopad 18, 2020 / 10:00 AM - 11:00 AM CET

Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) jest jedną z najczęściej stosowanych metod do charakterystyki termicznej polimerów. W przypadku kompozytów na bazie polimerów, DSC stosowane jest zazwyczaj do oceny reaktywności żywic, wyznaczania punktu zeszklenia oraz do wpływu sieciowania resztkowego na finalny produkt. Powyższe dane uzyskane w wyniku pomiaru DSC mogą być wykorzystane do analizy kinetycznej, która ostatecznie pozwala na optymalizację cyklu utwardzania stosowanego w produkcji. Obecnie nadal często poszukuje się optymalnego cyklu utwardzania poprzez proces iteracyjny, który wymaga znacznego nakładu czasu i materiału, podczas gdy wykonanie oceny kinetycznej na podstawie pomiarów DSC jest stosunkowo szybkim i łatwym procesem. W niniejszym webinarium będzie omówiony proces optymalizacji sieciowania dla obręczy rowerowej firmy BLACKS Composites Srl, wykonanej z kompozytu CFRP. Zastosowanie zestawu DSC 214 Polyma oraz oprogramowania NETZSCH Kinetics Neo pozwoliło na poprawę właściwości produktu końcowego oraz skrócenia czasu cyklu sieciowania.

Register now