Webinar:
Měření viskozity, viskoelasticity a reologických vlastností

Úterý 18. ledna 2022 | 10 - 11 hod.

Reologie a reometry jsou široce používaným nástrojem při studiu toku a deformace materiálů za působení síly. 

Měření reologických vlastností je použitelné pro všechny materiály od kapalin, jako jsou zředěné roztoky polymerů a povrchově aktivních látek, přes koncentrované proteinové formulace, až po polotuhé látky, jako jsou pasty a krémy, roztavené nebo pevné polymery a asfalt.

Reologické vlastnosti ovlivňují ve všech fázích použití materiálu v různých průmyslových odvětvích – od vývoje složení, stability až po zpracování produktu. Typ reometru požadovaný pro měření těchto vlastností často závisí na smykových rychlostech a časových závislostech, stejně jako na velikosti vzorku a viskozitě.
Webinář vysvětlí základy  měření a vztah mezi podmínkami měření a výsledky.  Možnosti použití reometrů budou ukázány na vybraných případech.

Jazyk: čeština

Prezentující: Miroslav Kule (NETZSCH Česká republika s.r.o.) and Jan Svoboda (ANAMET s.r.o.)

Zaregistrujte se nyní zdarma!