Visit us at the European Coating Show 2019 and get a FREE Ticket

Optimize the Curing of Composites with Kinetics Neo

BLACKS Composites Srl and NETZSCH Analyzing & Testing made the next milestone in its already proven Partnership: Improving the curing of a bike rim with a simultaneous drastic reduction of the cycle time during cross-linkage.

Read more...

Optimize the Curing of Composites with Kinetics Neo

How Compression Can Influence the Modification of Caffeine

Caffeine is used in association with active ingredients that induce sleepiness because it stimulates the central nervous system. Characterization of the present modification can quickly and easily be made by means of only one DSC heating run.

Read more...

JEC 2019: Kistler and NETZSCH showcase their collaboration

Real-time monitoring of Infiltration and Curing.
NETZSCH and KISTLER cooperate to provide the best solutions for your plastic composites processing.

Read more...

Upcoming Events - Where you can meet us live

Webinar 19 Mar 2019

Webinar: Badanie właściwości mechanicznych materiałów metodą High-Force DMA

Poland

Targi 19 Mar – 21 Mar 2019

European Coatings Show

Germany
Nürnberg

Webinar 21 Mar 2019

Can dynamic mechanic thermal analysis (DMA) improve the success in motor racing competitions?

Germany

Webinar 02 Apr 2019

Failure analysis of injection moulded parts

Germany

Join our FREE webinars on Thermal Analysis Topics

Composites Part 1 How kinetic simulation can improve your thermosetting curing process
Free Webinars on Thermal Analysis

With our webinars, you can expand your knowledge about thermal analysis topics free of charge. Participation is free of charge and without obligation.

During the webinars you will have the opportunity to ask questions to our specialists.

Register Now!

Featured NETZSCH Instruments

HFM 446 Lambda Series

The new HFM 446 Lambda Series features a standardized method for the measurement of thermal conductivity which is equally applicable in research and development and in quality assurance.

DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr charakteryzujący się wysoką czułością oraz rozdzielczością. Może pracować z automatycznym podajnikiem próbek ASC. Dodatkowo umożliwia pracę w trybie modulacji temperatury (TM-DSC), zapewnia optymalizację linii bazowej tzw. (BeFlat®), korekcję sygnału DSC ze względu na opór cieplny oraz stałą czasową. Możliwość sprzężenia z QMS i FTIR a także poszerzenia badań w zakresie fotokalorymetrii.

DMA EPLEXOR® High-Temperature Series up to 500 N

The EPLEXOR® HT series by NETZSCH GABO is the only DMA/DMTA instrument line on market for measurements up to 1500°C.

DEA 288 Ionic - Analiza dielektryczna

Nowy wielofunkcyjny system DEA 288 Ionic umożliwia charakterystykę materiałów w różnych warunkach pomiarowych, takich jak wysokie i niskie temperatury, w środowisku wilgoci czy w świetle UV. Dzięki temu możemy wyznaczyć optymalne parametry wytwarzania badanego materiału.