Adiabatyczny wzrost temperatury

Adiabatyczny wzrost temperatury (delta Tad) jest obserwowanym wzrostem temperatury (delta Tobs) w reakcji rozkładu układu samo-nagrzewającego się (gdzie początkowe ciepło reakcji jest wykorzystywane do jej podtrzymania) ze względu na warunki adiabatyczne z uwzględnieniem współczynnika PHI

 


Powiązane metody

ARC