Adiabatyczny

Proces adiabatyczny – to proces termodynamiczny przebiegający bez wymiany ciepła z otoczeniem. Pomiar w trybie adiabatycznym zapewnia między innymi adiabatyczny kalorymetr reakcyjny ARC. Głównym celem takiego urządzenia jest badanie  niekontrolowanych reakcji termicznych (runaway reactions).  

 


Powiązane metody

ARC