Delta T(ad)

Adiabatyczny wzrost temperatury (delta Tad) jest obserwowanym wzrostem temperatury (delta Tobs) w czasie reakcji rozkładu z samonagrzewaniem próbki w warunkach adiabatycznych z uwzględnieniem współczynnika PHI

 


Powiązane metody

ARCMMC