Dodatek sadzy

Sadza działa jako wzmacniający dany materiał wypełniacz w oponach i innych produktach gumowych. W innych materiałach, takich jak tworzywa sztuczne, farby i tusze, sadza jest używana jako pigment barwiący lub jako wypełniacz w celu uzyskania podwyższanej przewodności elektrycznej. 

Sadza wytwarzana w procesach przemysłowych na dużą skalę, różni się pod względem chemicznym i fizycznym od sadzy naturalnej, występującej głównie w glebach oraz jako część zanieczyszczeń atmosfery. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania ciężkich produktów ropopochodnych i zawiera ponad 97% węgla pierwiastkowego. Przeciwnie, zazwyczaj mniej niż 60% całkowitej masy cząstek sadzy naturalnej składa się z węgla, w zależności od źródła jej pochodzenia, właściwości cząstek (kształtu, wielkości i niejednorodności). Sadza przemysłowa szybciej reaguje w procesach chemicznych i umożliwia mieszankom gumowym lepsze odprowadzanie nadmiaru zgromadzonego ciepła. 

Zawartość sadzy może stanowić nawet do 30% całkowitego ciężaru opony, pomaga ona produktom gumowym czy np. rurom wykonanym z polipropylenu PP przedłużyć ich czas życia przy zachowaniu pożądanych właściwości fizycznych i chemicznych. Dodatek sadzy podnosi również kilkukrotnie wartość modułu sprężystości dla gum i mieszanek gumowych. Ze względu na dość dużą przewodność elektryczną oraz własności antystatyczne sadza może być stosowana jako dodatek np. w elektronice, kołpakach samochodowych itp. 

Zawartość sadzy jako dodatku można określić za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA).


Powiązane metody

TGA