Endotermiczny

Przejście fazowe substancji lub jej reakcja jest endotermiczna, jeśli do konwersji potrzebne jest ciepło otoczenia. 

 


Powiązane metody

DSCSTA