Kalorymetria reakcyjna

Metoda opisująca procedury badań izotermicznych i adiabatycznych stosowanych do wykrywania egzotermicznych reakcji rozkładu. Standardową procedurą jest to tzw. tryb Heat-Wait-Search.

 


Powiązane metody

ARC