Moduł ARC

Moduł pomiarowy wchodzący w skład kalorymetru wielomodułowego (MMC) umożliwiający testy HWS zgodnie z adiabatyczną kalorymetrią reakcyjną (ARC)

 


Powiązane metody

ARCMMC