Moduł zespolony E*

Moduł zespolony składa się z dwóch składników, modułu zachowawczego i modułu stratności - strat mechanicznych. Moduł zachowawczy (lub moduł Younga) opisuje sztywność, a moduł stratności opisuje własności tłumienia (lub własności lepkosprężyste)  danej próbki badanej przy użyciu metody Dynamicznej Analizy Mechanicznej (DMA)

Moduł zespolony jest oznaczony jako *. 

E*= E‘+iE‘‘ a dla G modułu G*= G‘+iG‘‘

Moduł zachowawczy i moduł stratności dla zespolonego modułu E.

Moduł zachowawczy definiuje się jako: 

 

Moduł stratności definiuje się jako: 

 

tanδ jest stosunkiem między modułem zachowawczym a modułem stratności:

 


Powiązane metody

DMA