Odzyskiwanie pełzania

Odzysk po pełzaniu to stosunek odzyskiwalnej podatności na pełzanie do początkowej podatności na pełzanie podany w procentach. 

Często w testach MSCR (odzysk po pełzaniu z wieloma naprężeniami), odzyskiwanie przez pełzanie jest uważane za wskaźnik wydajności, przy czym większy powrót wskazuje na lepiszcze mniej podatne na powstawanie nieodwracalnych odkształceń - kolein.