Podatność na pełzanie (J)

Podatność na pełzanie (J) to odkształcenie ścinające podzielone przez naprężenie ścinające jako miara chwilowego ciągłego odkształcenia zginającego materiału pod obciążeniem statycznym w czasie, podane w Pa-1.

Jest matematycznie odwrotnością zespolonego modułu sprężystości na ścinanie materiału i można ją uznać za znormalizowane odkształcenie (przemieszczenie) w oparciu o zastosowane naprężenie.