Reakcja rozkładu (dekompozycji)

Reakcja dekompozycji to wywoływana termicznie reakcja związku chemicznego z wytworzeniem stałych i / lub gazowych produktów rozkładu. 

 


Powiązane metody

DSC