Test fleksometryczny

Test fleksometryczny mierzy powstające ciepło wewnątrz materiału gumowego w wyniku cyklicznego jego ściskania. Wzrost temperatury wewnątrz materiału gumowego może spowodować całkowitą degradację wewnętrzną, co byłoby niebezpieczne np. dla bieżników opon.

W jaki sposób przeprowadza się podstawowy test fleksometryczny Goodrich - testy nagrzewania i wydmuchiwania?

Zwykle test przeprowadza się przy 30 Hz i obciążeniu statycznym 1 MPa, po którym następuje dynamiczny skok 4,45 mm. Ten test nazywa się testem zwiększania temperatury (HBU). Jeśli obciążenie statyczne wzrośnie do 2 MPa, test nazywany jest próbą wydmuchu (BO). 

Depiction of a typical Heat-build-up curve

Opisywane metody pomiarowe są również zawarte w normach ASTM, DIN i ISO, np. ISO 4666: Guma, proces wulkanizacji oznaczanie wzrostu temperatury i odporności na zmęczenie w badaniach fleksometrycznych. 

Przejście do podstawowego fleksometru: GABOMETER®

GABOMETER jest lepszy od fleksometru Goodrich, ponieważ za pomocą termopary igłowej można zmierzyć nie tylko gromadzenie się ciepła na powierzchni, ale także wewnątrz próbki gumy. GABOMETER można rozbudować do pełnego DMA do pomiaru właściwości lepkosprężystych w trybie kompresji.