Tryb pomiaru Heat-Wait-Search (HWS)

Heat-Wait-Search to tryb pomiaru stosowany w urządzeniach kalorymetrycznych zgodnie z zasadami kalorymetrii reakcyjnej (ARC). HWS to termin określający sekwencję, w której podgrzewa się próbkę do określonej temperatury (ciepła), umożliwia stabilizację termiczną układu (czekanie) i na koniec wykrywa (wyszukuje), czy występuje wzrost badanej temperatury próbki, który jest spowodowany postępującą reakcja rozkładu próbki. W przypadku wykrycia egzotermicznego samonagrzewania badanej próbki kalorymetr zmienia swój tryb z HWS na adiabatyczny

 


Powiązane metody

ARC