Zespolony moduł ścinania (G*)

Moduł ścinania jest miarą sztywności materiału. 

Zespolony moduł ścinania (G *) jest stosunkiem obliczonym przez podzielenie wartości bezwzględnej szczytowego naprężenia ścinającego, τ, przez bezwzględną wartość szczytowego odkształcenia przy ścinaniu, γ z dynamicznego pomiaru oscylacyjnego.