Co to jest zgodność leku z substancją pomocniczą?

Lek nie jest pojedynczą substancją czynną, ale mieszaniną substancji czynnej z różnymi substancjami pomocniczymi. Na przykład w tabletce substancje pomocnicze są stosowane w celu poprawienia wyglądu i smaku produktu końcowego, zapobieżenia przywieraniu tabletki do wykrojnika lub ułatwienia jej rozpuszczenia itp. 

Wiele substancji pomocniczych jest farmakologicznie obojętnych. Jednak fizyczne i chemiczne interakcje między substancją czynną a substancjami pomocniczymi mogą wpływać na stabilność, bezpieczeństwo i skuteczność terapeutyczną leku. W tym przypadku używa się terminu niezgodność leku z substancją pomocniczą. Wręcz przeciwnie, jeśli substancja pomocnicza nie wpływa na substancję czynną, a obie substancje są kompatybilne. 

Pierwsze informacje o zgodności substancji czynnej i substancji pomocniczych uzyskuje się za pomocą metod analizy termicznej: 

Przykład: Zgodność leku z substancją pomocniczą - badania DSC

Pomiary DSC przeprowadzono przy użyciu kalorymetru DSC 204 F1 Nevio na próbkach  

takich jak: 

  • Diklofenak sodu (lek) 
  • Stearynian magnezu (substancja pomocnicza) 
  • Fizyczna mieszanina obu (stosunek wagowy: 1:1) 

Sól sodowa diklofenaku (niebieska krzywa): pik przy 280,6 ° C (początek efektu) wynika z topnienia diklofenaku. Rozkład następuje natychmiast po stopieniu (efekt egzotermiczny).
Stearynian magnezu (pomarańczowa krzywa): efekt endotermiczny z 3 maksimami w 76,0 ° C, 89,1 ° C i 114,9 ° C częściowo jest spowodowany z topnienia próbki (efekt endotermiczny), a częściowo z odparowania wody powierzchniowej i związanej (również efekt endotermiczny). 
Mieszanina diklofenak sodu + stearynian magnezu (zielona krzywa): badanie obrazuje również maksima endotermiczne pochodzące od topienia stearynianu magnezu. Jednak topnienie i rozkład diklofenaku sodu rejestrowane są już w innej niższej temperaturze. Wskazuje to na możliwość interakcji między substancją czynną a substancją pomocniczą. 

--> Hint for possible incompatibility

DSC measurements on diclofenac sodium (blue curve), magnesium stearate (orange curve) and on the mixture (1:1) of both (green curve)

Example: Drug-Excipient Incompatibility with TGA

Pomiary TGA przeprowadzono za pomocą termograwimetru TG 209 F1 Nevio na: 

  •  Diklofenak sodu (lek) 

  • Stearynian magnezu (substancja pomocnicza) 

  • Fizyczna mieszanka obu (stosunek wagowy: 1:1) 

Diklofenak sodowy (niebieska krzywa): Próbka zaczyna tracić masę w temperaturze około 303,1°C, co jest związane z rozkładem/dekompozycją diklofenaku. 

Stearynian magnezu (krzywa pomarańczowa): Utrata masy 3,9% wynika z uwolnienia wody powierzchniowej i związanej. Rozkład substancji rozpoczyna się w temperaturze około 351°C. 

Mieszanina diklofenaku sodu + stearynianu magnezu (zielona krzywa): Odparowanie wody zawartej w stearynianie magnezu zachodzi w tym samym zakresie temperatur. Jednak rozkład mieszaniny rozpoczyna się w niższej temperaturze (279°C) niż w przypadku pojedynczych składników. Wskazuje to na interakcję między lekiem a substancją pomocniczą. 

--> Podpowiedź dotycząca niezgodności 

 

Pomiary TGA diklofenaku sodu (krzywa niebieska), stearynianu magnezu (krzywa pomarańczowa) i mieszaniny (1:1) obu (krzywa zielona)

Powiązane metody

DSCTGA