Jaka jest różnica między DSC i DTA?

Zgodnie z normą DIN 51 007 różnicowa analiza termiczna (DTA) jest techniką do określenia charakterystycznych temperatur. Natomiast różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) dodatkowo pozwala na określenie wartości kalorycznych, zachodzących procesów, takich jak np. ciepło topnienia czy ciepło krystalizacji. Rozróżniamy dwa typy skaningowych kalorymetrów różnicowych: przepływowe (ang. heat-flux DSC) oraz z kompensacją mocy (ang. power compensation DSC). W związku z tym, że wszystkie kalorymetry DSC NETZSCH pracują w oparciu o zasadę heat-flux, tylko ta metoda zostanie omówiona bardziej szczegółowo.

Więcej o zasadzie działania kalorymetru DSC typu heat-flux 

Zarówno w przypadku metody DTA, jak i heat-flux DSC sygnał powstaje poprzez pomiar różnicy temperatur pomiędzy wzorcem i próbką. Sygnał pierwotny jest otrzymywany w µV. W przypadku metody DSC różnica temperatur jest konwertowana na różnicę strumieni cieplnych (mW) za pomocą odpowiedniej kalibracji.