Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) / Różnicowa Analiza Termiczna (DTA)

Ze względu na swoją uniwersalność oraz duży potencjał analityczny metoda skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) to najczęściej stosowana metoda pośród metod analizy termiczn

Metoda DSC może być wykorzystywana do analizy bardzo szerokiej grupy materiałów, m.in. takich jak:

 • ciała stałe (granulaty, komponenty, części form itp.), takie jak tworzywa sztuczne, gumy, żywice i inne materiały organiczne, ceramika, szkła, kompozyty, metale czy materiały budowlane
 • proszki np. substancje farmaceutyczne lub minerały
 • włókna, tkaniny
 • ciecze o dużej lepkości, takie jak pasty, kremy lub żele
 • płyny

Informacje, które można uzyskać z pomiarów DSC:

 • Charakterystyczne temperatury (topnienie, krystalizacja, przejścia polimorficzne, proces zeszklenia)
 • wartości energetyczne (entalpie) przemian fazowych, procesów topnienia i krystalizacji,
 • krystaliczność substancji semikrystalicznych
 • dekompozycja, stabilność termiczna
 • stabilność oksydacyjna (OIT – czas indukcji utlenienia, OOT - temperatura początku utleniania)
 • stopień utwardzenia żywic, klejów itp
 • czystość mieszanin - eutektyka
 • ciepło właściwe (cp)
 • kompatybilność poszczególnych składników w mieszaninach
 • wpływ starzenia
 • wpływ dodatków, zmiękczaczy lub domieszek recyklatów (dla materiałów polimerowych)

Jaka jest różnica między DSC i DTA?

Oferujemy różne modele kalorymetrów DSC, pokrywające szeroki zakres temperatur od -180°C do 1750°C:

 • Kalorymetr DSC 404 F1 Pegasus® i DSC 404 F3 Pegasus® jest przeznaczony do precyzyjnego określenia ciepła właściwego oraz efektów energetycznych, szczególnie w zakresie wysokich temperatur.
 • DSC 204 F1 Phoenix® to klasa premium dla zakresu temperatur od -180°C do 700°C. Łączy w sobie doskonałe parametry z szeroką możliwością konfiguracji. W połączeniu z przystawką UV (Photo-DSC 204 F1 Phoenix®) pozwala na monitorowanie procesów utwardzania farb, klejów czy żywic pod wpływem promieniowania UV.
 • Za pomocą modelu DSC 204 HP Phoenix® można prowadzić pomiary kalorymetryczne pod zwiększonym ciśnieniem (max. 150 bar).
 • DSC 214 Polyma to nowatorska koncepcja obejmująca nie tylko sam instrument DSC, ale również cały cykl procesów analitycznych, począwszy od przygotowania próbki po automatyczną analizę i interpretację wyników pomiarowych. Instrument ten został zaprojektowany głównie do charakterystyki materiałów polimerowych.

Wszystkie omawiane powyżej instrumenty DSC spełniają międzynarodowe standardy pomiarowe: ISO 11357, ASTM E968, ASTM E793, ASTM D3895, ASTM D3417, ASTM D3418, DIN 51004, DIN 51007 i DIN 53765.

Wszystkie kalorymetry DSC NETZSCH działają w oparciu o zasadę pomiaru różnicy strumieni ciepła ang. heat-flux principle. Wyróżniają się dużą czułością, a także długim czasem użytkowania. Dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie w obszarze badań naukowych, działach rozwoju produktów czy kontroli jakości.

Zasada działania kalorymetru DSC typu Heat- Flux