Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej i przewodności cieplnej

W dziedzinie dokładnego pomiaru dyfuzyjności cieplnej a(T) technika impulsowa LFA stała się szybką, wszechstronną i precyzyjną metodą do bezpośredniego wyznaczania tego parametru. NETZSCH oferuje cztery modele instrumentów do laserowej techniki impulsowej (LFA 467 Hyper Flash, LFA 457 MicroFlash®, LFA 467 HyperFlash® HT i LFA 427), które znajdują zastosowanie w badaniach szerokiego spektrum materiałów dla różnych zakresów temperatur.Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) materiałów izolacyjnych można określić dokonując pomiarów przy użyciu aparatów typu płytowego HFM – (Heat Flow Meter) lub GHP – (Guarded Hot Plate). Nasze aparaty z tej serii to nowy lambdomierz HFM 446 Lambda o poszerzonym zakresie pomiarowym i funkcjonalności oraz GHP 456 Titan®, który dokonuje pomiaru λ(T) metodą absolutną, tym samym nie wymagając uprzedniej kalibracji.

Wymienione powyżej instrumenty są zgodne z międzynarodowymi standardami pomiarowymi, takimi jak: 

  • Dla LFA: ASTM E1461, DIN EN 821-2, ISO 22007-4, ISO 18755
  • Dla HFM: ASTM C518, ISO 8301, DIN EN 12667, JIS A 1412
  • Dla GHP: ISO 8302, ASTM C177, DIN EN 12939, DIN EN 12667, DIN EN 13163

 

Przewodność cieplna - definicja              
Dyfuzyjność cieplna - definicja

Jak dobrać optymalną metodę dla określonej próbki?