Biomass

Biomass is plant or animal matter that can be converted into an energy source.  Biomass includes farm-grown trees, agricultural crops or remains, forestry remnants, municipal wood leftovers, animal waste, fibers, and anything organic that is available on a recurring or renewable basis. Biomass is converted to energy by burning, pyrolysis, gasification, anaerobic digestion, or by fermentation. Biomass can be transformed into other usable forms of energy such as methane gas or biofuels like bioethanol and biodiesel. Key biomass materials include wood pellets, sugar cane, corn stover, grasses such as switchgrass and miscanthus (elephant grass), sugar beet pellets, and even blue-green algae, which is converted into bioethanol. 

NETZSCH offers a variety of thermal analysis instruments for the characterization of biomass materials. The STA (Simultaneous DSC-TGA) and TGA instruments yield information on mass change behavior during combustion and pyrolysis as well as on moisture and ash content. The DSC-capability of the STA allows for the monitoring of energy release and determination of the rate of reaction. NETZSCH offers various high-temperature furnaces for the STA in addition to a unique high-speed furnace capable of heating at rates of up to 1000 K/min, effective for fast combustion and pyrolysis experiments such as the creation of biochar. NETZSCH STA and TGA instruments are vacuum-tight and are capable of coupling to FT-IR, QMS, and GC-MS for highly accurate composition analysis on evolved gases. The thermal conductivity of biochar, for example, can be determined using the NETZSCH high-temperature DSC or STA and LFA (Laser/Light Flash Analyzers).  

DSC 404 F1 Pegasus® – Wysokotemperaturowy DSC

Nowy wysokotemperaturowy NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® służy do określenia ciepła właściwego oraz efektów energetycznych. Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur z wysoką rozdzielczością i dokładnością. Prożnioszczlena konstrukcja, różnorodne wymienne piece oraz sensory sprawiają, że ten model jest idealnym narzędziem do stosowania w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle produkcyjnym.

QMS 403/5 SKIMMER - System sprzężony SKIMMER

Powyższy system zapewnia najwyższy poziom detekcji wydzielanych gazów dzięki bezpośredniemu sprzężeniu QMS z analizatorem termicznym STA 409 CD poprzez unikalny system SKIMMER. (Analiza wydzielanych gazów EGA)

QMS 403 Aëolos Quadro - Kwadrupolowy spektrometr masowy

QMS 403 Aëolos Quadro to kwadrupolowy spektrometr masowy o modułowej konstrukcji z podgrzewaną kapilarą na całej długości. Szczególnie polecany do standardowych identyfikacji substancji lotnych wydzielających się w trakcie pomiaru. (Analiza wydzielanych gazów EGA)

Sprzężenie GC-MS

Nasza współpraca z producentem chromatografów gazowych – JAS (Joint Analytical Systems) to kolejny krok milowy w zakresie analizy wydzielanych gazów (EGA). W tym układzie gazy reakcyjne pochodzące z TGA/STA są bezpośrednio wprowadzane do układu chromatografu gazowego GC za pośrednictwem podgrzewanej linii transferowej a następnie kierowane do kolumny chromatograficznej, gdzie następuje ich rozdział i identyfikacja za pomocą odpowiednich detektorów. Start pomiaru następuje zdarzeniowo (ang. event-driven), co pozwala na identyfikację wydzielanych gazów w pełnej korelacji z temperaturą oraz ubytkiem masy rejestrowanym na termowadze.

TG 209 F1 Libra®

Rozbudowana konfiguracja i bogate wyposażenie TG 209 F1 Libra® z linii premium pozwala na realizację bardzo szerokiego spektrum aplikacyjnego w termograwimetrii - do temperatury 1100°C. Dodatkową jej zaletą jest wiele niepowtarzalnych funkcji i cech, takich jak: BeFlat® umożliwiająca wykonanie pomiaru natychmiast po włączeniu urządzenia, duże szybkości grzania do 200 K/min zapewniające szybsze uzyskiwanie wyników, odporny na korozję piec ceramiczny, który wytrzymuje nawet obecność fluoru lub chloru zawartego w niektórych polimerach, a także funkcja c-DTA pozwalająca na wykrywanie i rejestrację efektów reakcji egzo- oraz endotermicznych.

FT-IR - Sprzężenie ze spektrometrem podczerwieni FTIR

Sprzężenie analizatora termicznego ze spektrometrem podczerwieni FT-IR. Konfiguracja szczególnie polecana do charakterystyki materiałów organicznych. (Analiza wydzielanych gazów EGA)

STA 449 F1 Jupiter®

Niezwykle możliwości konfiguracyjne oraz wydajność STA 449 F1 Jupiter® zapewniają charakterystykę szerokiej grupy materiałów, takich jak ceramika, metale oraz tworzywa sztuczne czy kompozyty w zakresie temperatur: -150...2400°C.

PERSEUS® STA 449 F1/F3 – Rewolucja w sprzężeniu STA-FT-IR

PERSEUS® STA 449 F1/F3 to optymalne połączenie dwóch sprawdzonych urządzeń: NETZSCH STA 449 F1/F3 Jupiter® oraz kompaktowego spektrometru FT-IR produkcji Bruker Optics. Innowacyjna konstrukcja całego zestawu wyznacza najnowsze trendy w technikach sprzężonych.