Ceramika i Szkło

Ogromne znaczenie praktyczne ma znajomość współczynnika rozszerzalności cieplnej materiałów ceramicznych w procesie spiekania, wartości ciepła właściwego oraz ciepła przemian fazowych, charakterystyki modyfikowanego szkła czy precyzyjnych danych dotyczących wartości przewodności cieplnej nieorganicznych materiałów budowlanych.

Zastosowanie jednoczesnej analizy termicznej (STA) w połączeniu z kwadrupolowym spektrometrem masowym QMS (analiza wydzielanych gazów EGA) to doskonała metoda dostarczająca wielu cennych informacji na temat: temperatury zeszklenia szkieł, wypalania spoiw i lepiszczy, procesów dehydratacji i rozkładu materiałów ceramicznych oraz budowlanych.


Przy pomocy dylatometrii (DIL) mamy możliwość analizy zmian rozmiarów próbki np. w trakcie spiekania materiałów ceramicznych.


Metody LFA oraz HFM pozwalają na wyznaczanie przewodności i dyfuzyjności cieplnej.

Z kolei materiały ogniotrwałe mogą być charakteryzowane pod kątem właściwości mechanicznych takich jak: wytrzymałość na zginanie, pełzanie przy ściskaniu, czy ogniotrwałość zwykła i pod obciążeniem.

Cordierite Ceramic — Firing
Glass — Thermal Expansion, Glass Transition, Softening
Polycrystalline Alumina — Thermal Expansion
Porcelain Raw Material — Mass-Loss Steps
Termiczny rozkład dolomitu w atmosferze dwutlenku węgla CO2
Zirconia — Sintering
Phosphate Glass Powder — Glass Transition, Structural Change, Specific Heat
Silicon Nitride — Thermal Expansion
Fireclay Brick — Creep In Compression (CIC)
Mineral Fiber Insulation — Thermal Conducitvity
Glass Ceramic Zerodur — Thermal Expansion
Fired Tiles — Thermal Expansion
Alumina Green Body — Sintering
Fireclay Brick — Refractoriness Under Load (RUL)
Tytanian glinu — Spiekanie
Glass Wool — Phase Transitions
Glassy Carbon — Thermal Expansion
Gypsum and Quartz Sand — Phase Transitions
Glass Fiber Board — Thermal Conductivity
Tlenek glinu — Wyznaczanie ciepła właściwego