Alumina Green Body — Sintering

An alumina green body was tested with the DIL 402 C employing the NETZSCH Rate Controlled Sintering (RCS) software. The measurement was carried out at a heating rate of 10 K/min. The start/stop mode of the RCS software was used. The threshold value was 10 µm/min (0.046 %/min). The heating rate was reduced by RCS during sintering to achieve a constant shrinkage rate. The influence of additives (e.g. organic binder, clays) was measured up to 1150°C. The main sintering step occured between 1150°C and 1350°C.

DIL 402 C – Próżnioszczelny dylatometr w układzie poziomym

Próżnioszczelny dylatometr DIL 402 C z głowicą pomiarową wykonaną ze stopu Invar zapewniającą najwyższy stopień dokładności pomiarów, powtarzalności oraz stabilności termicznej. Instrument przeznaczony do niestandardowych aplikacji - głównie w działach badawczo-rozwojowych.