Glassy Carbon — Thermal Expansion

The thermal expansion of the glassy carbon sample shows a linear range up to 2300°C and subsequently a strong increase of the expansion coefficient up to 2700°C. The sharp bend in the expansion curve at 2326°C shows the maximum sintering temperature which was applied in the manufacturing process of this carbon product. (measurement with DIL 402 E)

DIL 402 E/7 Pyro - Próżnioszczelny dylatometr w układzie poziomym

Dylatometr przeznaczony do wysokotemperaturowych aplikacji. Pirometryczny pomiar oraz grafitowy piec umożliwiają pracę do temperatur 2400°C i 2800˚C w warunkach atmosfery obojętnej i w próżni.