Tlenek glinu — Wyznaczanie ciepła właściwego

Na poniższym wykresie przedstawiono wynik pomiaru ciepła właściwego polikrystalicznego tlenku glinu w przedziale temperatur (RT…1600)°C. Dodatkowo na wykresie ukazano także wartości literaturowe cp(T) dla czystego tlenku glinu. Jak łatwo można zauważyć, w porównaniu z wartościami literaturowymi, nie ma znaczącej różnicy. Maksymalne odchylenia wartości zmierzonych nie przekraczają 2%, co świadczy o wyjątkowej dokładości instrumentu DSC 404 F1 Pegasus®.

DSC 404 F1 Pegasus® – Wysokotemperaturowy DSC

Nowy wysokotemperaturowy NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® służy do określenia ciepła właściwego oraz efektów energetycznych. Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur z wysoką rozdzielczością i dokładnością. Prożnioszczlena konstrukcja, różnorodne wymienne piece oraz sensory sprawiają, że ten model jest idealnym narzędziem do stosowania w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle produkcyjnym.