Tytanian glinu — Spiekanie

Jednym z obszarów zastosowań tytanianu glinu to używanie go jako materiału przewodzącego przetwornic napięciowych w przemyśle motoryzacyjnym. Poniższy diagram przedstawia pomiary dokonane na stopie aluminium z zawartością tytanu w fazie tzw. green body w zakresie temperatur RT do 1450°C w czasie 7 godz. W trakcie ogrzewania zarejestrowano skurcz na poziomie 12.7%. Proces spiekania przebiegał dwuetapowo przy max. współczynniku spiekania 0.31%/min. W trakcie następującego procesu izotermicznego  zarejestrowano kolejny skurcz na poziomie 0.6%. Aby zoptymalizować proces spiekania, można dodatkowo zastosować funkcję oprogramowania RCS. (pomiary dokonano na instrumencie TMA 402 F1/F3 Hyperion®)