Materiały budowlane

Metody termoanalityczne umożliwiają kompleksową charakterystykę materiałów budowlanych pod kątem ich właściwości termofizycznych. Wiedza na temat kluczowych parametrów, takich jak: skład, ubytek masy, wypalanie lepiszcza, rozszerzalność cieplna, spiekanie, punkt mięknienia czy przewodność cieplna daje możliwość opracowywania nowych materiałów o optymalnych właściwościach.

Jednoczesna Analiza Termiczna (STA) to sprawdzona metoda do badania, takich procesów jak: zeszklenie, wypalanie lepiszcza czy charakterystyka dekompozycji - w konfiguracji z analizatorami do analizy wydzielanych gazów (EGA).

Proces rozszerzalności i kurczenia materiałów budowlanych w trakcie procesu spiekania w jednym pomiarze mogą być badane za pomocą dylatometrii.

Glass Wool — Phase Transitions
Roof Tiles — Thermal Expansion
Mineral Fiber Insulation — Thermal Conductivity
Fired Tiles — Thermal Expansion
Brick Clay — Thermal Expansion
Expanded Polystyrene — Thermal Conductivity
Gypsum and Quartz Sand — Phase Transitions
Fireclay Brick — Creep In Compression (CIC)
PUR Foam Measurements
Termiczny rozkład dolomitu w atmosferze dwutlenku węgla CO2
Fireclay Brick — Refractoriness Under Load (RUL)
Aerogel — Thermal Conductivity