Termiczny rozkład dolomitu w atmosferze dwutlenku węgla CO2

Poszczególne etapy ubytku masy w trakcie rozkładu termicznego dolomitu [CaMg(CO3)2] nakładają się na siebie, kiedy eksperyment jest prowadzony w atmosferze azotu. Aby je rozdzielić, należy jako gazu płuczącego użyć dwutlenku węgla CO2. Dodatkowo funkcja c-DTA® obliczająca sygnał DTA dostarcza informacji, że obydwa procesy mają charakter endotermiczny.