Nasze rozwiązania zawierają sprawdzone metody w dziedzinie badań i rozwoju oraz kontroli jakości materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu fotowoltaicznego. Znormalizowane metody badawcze, takie jak Laserowa Metoda Impulsowa (LFA), Dylatometria (DIL), Analiza Termomechaniczna (TMA), Różnicowa Kalorymetria Skaningowa (DSC), Analiza Termograwimetryczna (TGA), Jednoczesna Analiza Termiczna (STA), Dynamiczna Analiza Mechaniczna (DMA/DMTA), oraz Analiza Dielektryczna (DEA) mogą dostarczyć ważnych i przydatnych informacji dotyczących właściwości termicznych, termofizycznych czy mechanicznych, z których najważniejsze to:

  • Transport ciepła
  • Przewodniość/dyfuzyjność cieplna
  • Ciepło właściwe
  • Proces utwardzania
  • Analiza procesów technologicznych
  • Zjawisko pełzania
  • Zjawisko schnięcia cienkich warstw lub warstw atramentowych
  • Analiza stabilności temperaturowej
  • Analiza zanieczyszczeń