Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) — Decomposition

Ammonium nitrate fuel oil (ANFO) is a mixture of solid ammonium nitrate and mineral oil. Easy handling allows it to be used safely in mining, stone quarrying, and tunnel construction. The basic reaction during detonation is the decomposition of the hydrocarbon and the ammonium nitrate into CO2, nitrogen and water. For this test a mixture of NH4NO3 and toluene was used. Three phase transitions (endothermal peaks) up to 150°C and the large exothermal decomposition peak starting at approx. 235°C can be detected. (measurement with MMC 274 Nexus®)

Application of the VariPhi™ Module
Wielomodułowy, kompaktowy kalorymetr reakcyjny MMC 274 Nexus®

MMC 274 Nexus® wypełnia lukę pomiędzy dużymi adiabatycznymi kalorymetrami reakcyjnymi a tradycyjnymi skaningowymi kalorymetrami różnicowymi. Modułowa konstrukcja MMC 274 Nexus® umożliwia pracę w różnych trybach w zależności od potrzeb oraz pozwala na łatwe i szybkie przystosowanie systemu do zadań pomiarowych, z których najważniejsze to: ilościowa analiza efektów endotermicznych, wyznaczanie pojemności cieplnej, określenie przemian fazowych, szybkości wydzielanych gazów oraz rejestracja zmian ciśnienia zachodzących w trakcie reakcji w próbce.