Aplikacje wysokotemperaturowe

Przyrząd DSC 200 F3 Maia® umożliwia przeprowadzenie pomiarów do 600°C ze stabilną i powtarzalną linią bazową. Na poniższym wykresie przedstawiono trzy pomiary przeprowadzone na mieszance kwarcu (SiO2) i siarczanu potasu (K2SO4). Otrzymane wyniki potwierdzają, że ekonomiczny instrument DSC 200 F3 Maia® zapewnia niezwykłą powtarzalność wyników pomiarów temperatury oraz entalpii nawet przy granicznym zakresie temperatur.

DSC 3500 Sirius

DSC 3500 Sirius-kalorymetr umożliwiający badanie właściwości termicznych różnorodnych materiałów. Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca codzienną pracę, wysoka czułość i niezawodność sprawiają, że jest on głównie stosowany w zakresie kontroli jakości produktu oraz analizy defektów.