Bio - tlenek glinu — Dyfuzyjność cieplna

Poniższy wykres przedstawia wynik pomiaru dyfuzyjności cieplnej wykonany metodą laserową LFA; litej próbki kompozytu bio-tlenku glinu, pokrytej obustronnie cienką warstwą grafitu. Wyniki pochodzące z dwóch niezależnych laboratoriów (centrum badawcze KfK x Research Center Karlsruhe, IMF1 oraz laboratorium aplikacyjne NETZSCH + instrument LFA 427) wykazują dużą zgodność w całym badanym zakresie temperaturowym.

LFA 427 - Instrument LFA | Wersja z pirometrycznym pomiarem temperatury do 2800°C

Instrument LFA 427 cechuje się wysoką precyzją oraz powtarzalnością wyników z możliwością uzyskania żądanej atmosfery pomiarowej. Umożliwia pracę w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur od -120°C do 2800°C. Szczególnie polecany do badań w zakresie R&D.