Volcanic Rock — Glas Transition, Crystallization, Melting

Natural materials such as rocks are difficult to analyze with regard to their chemical composition. Such materials are generally a mixture of different oxides, sulfates or carbonates. Volcanic rocks are generally solidified from molten magma and their main contents are different oxides. This example shows a DSC measurement result for such a material. It can clearly be seen that it solidified almost completely amorphous. The glass transition was between 623°C and 655°C. Cold crystallization and melting were detected at 884°C and 1111°C (peak temperature). The heat released during crystallization was comparable to the heat of fusion, indicating the highly amorphous nature of this mixture. (measurement with DSC 404 F1 Pegasus®)

DSC 404 F1 Pegasus® – Wysokotemperaturowy DSC

Nowy wysokotemperaturowy NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® służy do określenia ciepła właściwego oraz efektów energetycznych. Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur z wysoką rozdzielczością i dokładnością. Prożnioszczlena konstrukcja, różnorodne wymienne piece oraz sensory sprawiają, że ten model jest idealnym narzędziem do stosowania w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle produkcyjnym.