Potassium Nitrate — Phase Transitions

Potassium nitrate (KNO3) is used for the synthesis of gunpowder (sulphur, char and KNO3). It is also used in food preservation (E252) and as an important potassium- and nitrogencontaining fertilizer. The measurement was carried out in scanning mode with a constant power input of 200 mW. Two endothermal effects at 129°C (peak area of -45 J/g) and at 334°C (-87 J/g) are related to phase transitions. (measurement with MMC 274 Nexus®)

DSC-like Testing: Application of the Modul with External Heater
Wielomodułowy, kompaktowy kalorymetr reakcyjny MMC 274 Nexus®

MMC 274 Nexus® wypełnia lukę pomiędzy dużymi adiabatycznymi kalorymetrami reakcyjnymi a tradycyjnymi skaningowymi kalorymetrami różnicowymi. Modułowa konstrukcja MMC 274 Nexus® umożliwia pracę w różnych trybach w zależności od potrzeb oraz pozwala na łatwe i szybkie przystosowanie systemu do zadań pomiarowych, z których najważniejsze to: ilościowa analiza efektów endotermicznych, wyznaczanie pojemności cieplnej, określenie przemian fazowych, szybkości wydzielanych gazów oraz rejestracja zmian ciśnienia zachodzących w trakcie reakcji w próbce.