Materiały polimerowe

Aparatura z naszej oferty pozwala na określenie charakterystycznych danych i właściwości termicznych, jak np. zjawisko topnienia/krystalizacji tworzyw termoplastycznych czy przejście szkliste. Ponadto umożliwia m.in. badania składu oraz stabilności termicznej mieszanek gumowych, procesu utwardzania tworzyw termoutwardzalnych oraz współczynnika elastyczności kompozytów anizotropowych.

Materiały polimerowe możemy podzielić na trzy grupy: materiały termoplastyczne, elastomery oraz materiały termoutwardzalne. Analiza termiczna to niezastąpiona metoda stosowana do charakterystyki materiałów polimerowych w zakresie R&D, kontroli jakości, analizy defektów oraz procesu optymalizacji produkcji.

więcej informacji

Wybierz wg rodzaju aplikacji materiałów polimerowych.
Używając różnorodnych przykładów, uzyskasz więcej informacji na temat możliwości zastosowań analizy termicznej w zakresie materiałów polimerowych.

Polimery — Polietylen (PE)
Polyamide (PA) — Decomposition
PTFE — Visco-Elastic Properties
Plastyfikatory w mieszankach gumowych
Ethylene Propylene Rubber Foam — Thermal Conductivity
Paints
Kontrola jakości polimerów metodą DSC - stabilność oksydacyjna
Curing Behavior of a Structural Adhesive
Curing of a CFR Epoxy Prepreg
Polimery
Polymer Film — Tension Test
Polycarbonate — Thermal Conductivity
Epoxy Resin — Melting & Curing
Polymer Tape — Thermal Diffusivity
Mieszanki Gumowej — Analiza wydzielanych gazów (TG-GC-MS)
Paints — Evolved Gas Analysis (FT-IR)
Kontrola jakości polimerów metodą DSC – Profil temperaturowy termoplastycznego poliuretanu
Curing of EVA
Mieszanka gumowa (EPDM)
Utwardzanie promieniami UV
Polymers — Behavior under Pressure
Epoxy Resin — Curing, Partial Diffusion Control
Epoxy-Graphite Composite — Curing
Fiber-Reinforced Epoxy — Thermal Conductivity & Thermal Diffusivity
Mieszanka gumowa SBR – właściwości dynamiczno-mechaniczne
Determination of the Oxidation Induction Time or Temperature: OIT and OOT
Analysis of Ethylene Vinyl Acetate (EVA) (TGA-FT-IR)
Polietylen (PE)
Kompozyty dentystyczne — Stabilność mechaniczna
Utwardzanie żywic epoksydowych
Identyfikacja składników mieszanek gumowych do produkcji opon
Polyimide Prepreg — Production Monitoring
Wzmacniany włóknem szklanym PBT – właściwości dynamiczno- mechaniczne
Kontrola jakości polimerów metodą DSC – Kontrola surowca
Curing of an Epoxy Resin