Determination of the Oxidation Induction Time or Temperature: OIT and OOT

External influences such as UV radiation (light), temperature, atmospheric oxygen, atmospheric loads (e.g. impurities) or chemical/biological media lead to premature aging in organic materials, which might considerably influence their usage properties or might even lead to the failure of parts in which they are used as a component. The most common cause of chemical aging (e.g. chain degradation) is oxidation, which makes oxidation stability an important criterion for applications with oils, fats, lubricants, fuels or plastics. The oxidation stability can be determined via the Oxidation Induction Temperature / Oxidation Induction Time (OIT) by means of differential scanning calorimetry (DSC) in standardized procedures.

In practice, two different methods are used: dynamic and isothermal OIT tests. In the dynamic technique, the sample is heated at a defined constant heating rate under oxidizing conditions until the reaction begins. The Oxidation Induction Temperature OIT (also called Oxidation Onset Temperature OOT) is the same as the extrapolated onset temperature of the exothermal DSC effect which occurs. In isothermal IOT tests, the materials to be investigated are first heated under a protective gas, then held at a constant temperature for several minutes to establish equilibrium and subsequently exposed to an atmosphere of oxygen or air. The time span from the first contact with oxygen until the beginning of oxidation is called the Oxidation Inductive Time OIT

The procedure for the preparation, implementation and evaluation of measurements is described in detail in national and international standards such as ASTM D3895 (polyethylene), DIN EN 728 (plastic pipelines) or ISO 11357-6 (plastics). Generally, either open crucibles or crucibles with multiple piercings in the lids are used. For polyolefins like PE or PP, a longer OIT time allows one to conclude that the oxidation stability is better and the lifetime therefore longer.

Być może jesteś zainteresowany:

DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr charakteryzujący się wysoką czułością oraz rozdzielczością. Może pracować z automatycznym podajnikiem próbek ASC. Dodatkowo umożliwia pracę w trybie modulacji temperatury (TM-DSC), zapewnia optymalizację linii bazowej tzw. (BeFlat®), korekcję sygnału DSC ze względu na opór cieplny oraz stałą czasową. Możliwość sprzężenia z QMS i FTIR a także poszerzenia badań w zakresie fotokalorymetrii.

DSC 204 HP Phoenix® – Wysokociśnieniowy DSC

Kalorymetr umożliwiający pełniejsze zrozumienie wpływu ciśnienia na przemiany fizyczne i chemiczne oraz ułatwiający analizę, takich reakcji jak: proces odparowywania (zgodność z normami ASTM E1782), adsorpcja i desorpcja, proces starzenia (zgodność z normami ASTM E1858, ASTM D6186, ASTM E2009, ASTM D5483).

DSC 3500 Sirius

DSC 3500 Sirius-kalorymetr umożliwiający badanie właściwości termicznych różnorodnych materiałów. Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca codzienną pracę, wysoka czułość i niezawodność sprawiają, że jest on głównie stosowany w zakresie kontroli jakości produktu oraz analizy defektów.

DSC 214 Polyma - Skaningowy kalorymetr różnicowy

DSC 214 Polyma stanowi optymalne i bezprecedensowe rozwiązanie zarówno w zakresie samego urządzenia, jak i oprogramowania. Łatwość obsługi i niezawodność  czynią  to innowacyjne urządzenie DSC idealnym narzędziem do badań dla działów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości materiałów polimerowych.