Identyfikacja składników mieszanek gumowych do produkcji opon

Oprócz plastyfikatora (ok 7%), w trakcie dekompozycji składników mieszanki gumowej, pierwsze rozkładowi ulegają komponenty elastomerowe w temperaturze 383°C (38%) oraz drugi przy 448°C (31%). Zawartość sadzy została obliczona na poziomie 20%, natomiast pozostałość popiołu 4%. Położenia maksimów temperatur pierwszej pochodnej (DTG) - krzywej TG wskazują, że głównym składnikiem mieszanki gumowej NR/SBR jest sadza. (pomiar z TG 209 F1 Libra®)

TG 209 F1 Libra®

Rozbudowana konfiguracja i bogate wyposażenie TG 209 F1 Libra® z linii premium pozwala na realizację bardzo szerokiego spektrum aplikacyjnego w termograwimetrii - do temperatury 1100°C. Dodatkową jej zaletą jest wiele niepowtarzalnych funkcji i cech, takich jak: BeFlat® umożliwiająca wykonanie pomiaru natychmiast po włączeniu urządzenia, duże szybkości grzania do 200 K/min zapewniające szybsze uzyskiwanie wyników, odporny na korozję piec ceramiczny, który wytrzymuje nawet obecność fluoru lub chloru zawartego w niektórych polimerach, a także funkcja c-DTA pozwalająca na wykrywanie i rejestrację efektów reakcji egzo- oraz endotermicznych.

TG 209 F3 Tarsus®

Ten łatwy w obsłudze termograwimetr został zaprojektowany i skonstruowany specjalnie z myślą o rutynowych aplikacjach w przetwórstwie tworzyw sztucznych, jak i również w przemyśle chemicznym. Przy zakresie temperatury do 1000°C termowaga ta stanowi optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomiarów termograwimetrycznych, oferując jednocześnie opatentowaną funkcję c-DTA® pozwalającą na wykrywanie i rejestrację efektów egzo- oraz endotermicznych.