Kompozyty dentystyczne — Stabilność mechaniczna

W stomatologii, utwardzalne pod wpływem światła kompozyty dentystyczne, to powszechnie stosowane materiały rekonstrukcyjne (wypełnienia - plomby), czy materiały powlekające. Materiały takie w głównej mierze składają się z układów metakrylowych, takich jak: bis-dimetakrylan glikolu (bis-GMA) lub dimetakrylan uretanu (UDMA). Dodatkowych monomerów używa się jako rozpuszczalników lub gwarantów procesu sieciowania żywicy. Nieorganiczne wypełniacze do 80 % wagowych polepszają właściwości mechaniczne i zmniejszają skurcz w procesie sieciowania. Przykładowy pomiary wykonano wykorzystując kalorymetr Photo-DSC 204 F1 Phoenix®.

Photo-DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr Photo-DSC 204 F1 Phoenix® służy do monitorowania procesu utwardzania promieniami UV żywic, rozpuszczalników, farb oraz mas dentystycznych. Inne zastosowanie to badanie wpływu promieniowania UV na właściwości żywności, smarów, tłuszczów itp.