Kontrola jakości polimerów metodą DSC – Kontrola surowca

Wykres pokazuje wyniki DSC dla dwóch, pozornie identycznie wyglądających granulatów, pochodzących z różnych partii. Zostały one zidentyfikowane jako poliamid 66 i dostarczono je do produkcji w różnym czasie. Przebiegi DSC obrazują drugie grzanie próbek po ich kontrolowanym chłodzeniu z szybkością 20K/min. Niebieska linia („stara” partia granulatu) wykazuje zeszklenie w temperaturze 63°C (mid-point) oraz pik topnienia w temperaturze 263°C, co jest zachowaniem typowym dla PA66. Nowa partia granulatu (krzywa czerwona) wykazuje jednak w zakresie topienia podwójne maksimum w temperaturach 206°C i 244°C. Oznacza to, że nowa partia granulatu najprawdopodobniej zawiera inny, dodatkowy polimer, który łączy się z PA66.

Porównanie dwóch partii PA66. Masa próbki: 11,96 mg (niebieski) i 11,85 mg (czerwony); ogrzewanie do 330°C przy 20 K/min, po ochłodzeniu do 20 K/min, pomiar w atmosferze N2.Porównanie dwóch partii PA66. Masa próbki: 11,96 mg (niebieski) i 11,85 mg (czerwony); ogrzewanie do 330°C przy 20 K/min, po ochłodzeniu do 20 K/min, pomiar w atmosferze N<sub>2</sub>.