Kontrola jakości polimerów metodą DSC – Profil temperaturowy termoplastycznego poliuretanu

Wykres pokazuje pomiar próbek TPU. Podczas pierwszego ogrzewania endotermiczny skok na krzywej DSC w temperaturze -42°C (mid-point) odzwierciedla zeszklenia segmentów miękkich próbki.

Ponadto krzywa zawiera podwójny pik endotermiczny pomiędzy temperaturami 100°C a 210°C – pierwsze grzanie. Pewna część efektu w tym zakresie temperatury występuje w sposób odwracalny – jest widoczna także w czasie powtórnego ogrzewania (7,40 J/g) i jest spowodowana przez topienie twardych (termoplastycznych) segmentów TPU. Nieodwracalna część efektu endotermicznego (niepowtarzająca się w czasie powtórnego ogrzewania) jest najprawdopodobniej spowodowana odparowaniem części lotnych oraz dystrybucją części dodatków matrycy polimerowej. Potwierdzałby to fakt, że proces zeszklenia polimeru przesuwa się w stronę wyższych temperatur w czasie powtórnego – drugiego ogrzewania próbki - T mid-point -28°C.

Właściwości termiczne miękkich i twardych segmentów termoplastycznego poliuretanu (TPU). Masa próbki: 10,47 mg, dwukrotne ogrzewanie od -100°C do 250°C z szybkością 10 K/min w atmosferze N2.Właściwości termiczne miękkich i twardych segmentów termoplastycznego poliuretanu (TPU). Masa próbki: 10,47 mg, dwukrotne ogrzewanie od -100°C do 250°C z szybkością 10 K/min w atmosferze N<sub>2</sub>.