Materiały polimerowe

Jedną z najczęściej stosowanych metod termoanalitycznych w obszarze charakterystyki materiałów polimerowych jest skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) umożliwiająca analizę efektów cieplnych oraz monitorowanie takich zjawisk jak: topnienie, krystalizacja, polimorfizm, zeszklenie, ciepło właściwe, reakcje sieciowania oraz utlenianie.

Termograwimetria (TG) dostarcza nam wielu cennych informacji na temat składu oraz termicznej stabilności różnego rodzaju mieszanek polimerowych. Techniką uzupełniającą są techniki sprzężone z kwadrupolowym spektrometrem masowym QMS oraz ze spektrometrem podczerwieni FTIR, które dają dodatkową informację na temat składu analizowanych materiałów polimerowych.

Dylatometria (DIL) oraz analiza termomechaniczna (TMA) umożliwiają analizę tworzyw sztucznych pod kątem rozszerzalności cieplnej.

Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) dostarcza informacji na temat właściwości lepkosprężystych materiałów, procesu ich starzenia oraz analizy relaksacji naprężeń.

Analiza dielektryczna (DEA) umożliwia monitorowanie procesu utwardzania reaktywnych żywic.

Dopełnieniem powyższych metod jest laserowa metoda impulsowa (LFA) określająca dyfuzyjność cieplną tworzyw termoplastycznych oraz metoda (HFM) pozwalająca zmierzyć przewodność cieplną materiałów termoizolacyjnych.

DSC

Ciśnieniowy DSC

Foto-
DSC

TG/
STA

DIL

TMA

DMA

DEA

LFA

HFM/
GHP

Materiały termoplastyczne:

o

-

-

-

Elastomery termoplastyczne:

o

-

-

-

Elastomery/
Mieszanki gumowe:

o

-

o

o

Materiały termoutwardzalne:

o

Farby/Lakiery:

o

-

o

-

Kleje:

-

o

o

-

Pianki:

-

-

o

-

Kompozyty:

-

-

-

legenda:
• idealna metoda
o możliwość przeprowadzenia analizy z pewnymi zastrzeżeniami
- brak możliwości przeprowadzenia analizy

Wybierz wg rodzaju aplikacji materiałów polimerowych. Używając różnorodnych przykładów, uzyskasz więcej informacji na temat możliwości zastosowań analizy termicznej w zakresie materiałów polimerowych.