Mieszanka gumowa (EPDM)

Na poniższym wykresie przedstawiono właściwości termiczne mieszanki gumowej EPDM w zakresie temperatur –125°C … 160°C przy zadanej szybkości grzania 10 K/min. W trakcie pomiaru wyznaczono temperaturę zeszklenia w temperaturze: –52.5°C. Powyżej temperatury zeszklenia zachodzi proces topnienia (temperatura piku 31.4°C). Jest to typowe zachowanie dla mieszanki gumowej EPDM. Kolejne efekty endotermiczne w temperaturach 98.6°C oraz 110°C są następstwem procesu odparowania dodatkowych składników. Na powiększonym diagramie można wyraźnie zaobserwować słabe efekty energetyczne (0.43 J/g), co potwierdza wysoką czułość instrumentu DSC 200 F3 Maia®.

DSC 3500 Sirius

DSC 3500 Sirius-kalorymetr umożliwiający badanie właściwości termicznych różnorodnych materiałów. Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca codzienną pracę, wysoka czułość i niezawodność sprawiają, że jest on głównie stosowany w zakresie kontroli jakości produktu oraz analizy defektów.