Mieszanka gumowa SBR — właściwości dynamiczno-mechaniczne

Zależność właściwości mechanicznych od częstotliwości wykazano w przypadku mieszanki gumowej - SBR. Jak się można było spodziewać, ze wzrostem częstotliwości, Tg - temperatura zeszklenia, wyznaczana np. przy częstości 1Hz przesuwa się w kierunku wyższych temperatur w porównaniu z wyższymi częstościami wymuszenia i przy jednoczesnym wzroście wartości E'. Pomiar wykonano w trybie wielu częstotliwości dla zginania w trybie dual cantilever przy grzaniu z prędkością 2K/min.

Na podstawie wyników pomiaru DMA dla wielu częstotliwości; wartości zmiennych można wyznaczyć dla częstotliwości, znacznie powyżej zakresu bezpośredniego pomiaru, dzięki metodzie superpozycji. Dzięki wykorzystaniu równania Williams-Landel-Ferr-ego (WLF), wartości parametrów mechanicznych takich, jak E' i tanδ, można ekstrapolować do częstotliwości z zakresu 100000 Hz w określonej temperaturze odniesienia (tutaj -20°C). (pomiar z DMA 242 E Artemis)

DMA 242 E Artemis

Solidna konstrukcja aparatu oraz jego wysoka rozdzielczość pomiaru odkształcenia zapewnia precyzyjne analizy zarówno dla materiałów sztywnych, jak i elastycznych. Możliwość pomiaru w różnych trybach deformacji, cyfrowe filtrowanie sygnału, analiza kinetyki procesu czy ekstrapolacja w domenie częstotliwości, czyni DMA 242 E Artemis, jednym z najbardziej wszechstronnych instrumentów do dynamicznej analizy mechanicznej.