Paints - Hexandiol Diacrylate (HDDA)

The irradiation for 1 s of a sample of hexandiol diacrylate (HDDA) was investigated using three different atmospheres. The heat of cross-linking is at its highest under an inert atmospehre of 100% nitrogen (green curve) with 378 J/g. A mixture of 50% nitrogen and 50% oxygen yields 268 J/g (blue curve), a pure oxygen atmoshere only 170 J/g (red curve). There is obviously a competitive reaction due to the influence of oxygen. (measurement with Photo-DSC 204 F1 Phoenix®)

Photo-DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr Photo-DSC 204 F1 Phoenix® służy do monitorowania procesu utwardzania promieniami UV żywic, rozpuszczalników, farb oraz mas dentystycznych. Inne zastosowanie to badanie wpływu promieniowania UV na właściwości żywności, smarów, tłuszczów itp.