Polimery — Polietylen (PE)

PET jest semikrystalicznym termoplastem z relatywnie niskim stopniem krystalizacji. W trakcie pomiaru DSC są widoczne różne poziomy amorficzności (Tg 75°C do 85°C) oraz krystaliczności (rekrystalizacja 146°C, topnienie 242°C). Pomiary były prowadzone na DSC 204 F1 Phoenix® wyposażonym w intracooler umożliwiający liniowe chłodzenie z zadanymi szybkościami.

DSC 200 F3 Maia® - Skaningowy kalorymetr różnicowy

DSC 200 F3 Maia®-kalorymetr umożliwiający badanie właściwości termicznych różnorodnych materiałów. Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca codzienną pracę, wysoka czułość i niezawodność sprawiają, że jest on głównie stosowany w zakresie kontroli jakości produktu oraz analizy defektów.

QMS 403 Aëolos Quadro - Kwadrupolowy spektrometr masowy

QMS 403 Aëolos Quadro to kwadrupolowy spektrometr masowy o modułowej konstrukcji z podgrzewaną kapilarą na całej długości. Szczególnie polecany do standardowych identyfikacji substancji lotnych wydzielających się w trakcie pomiaru. (Analiza wydzielanych gazów EGA)

TG 209 F3 Tarsus®

Ten łatwy w obsłudze termograwimetr został zaprojektowany i skonstruowany specjalnie z myślą o rutynowych aplikacjach w przetwórstwie tworzyw sztucznych, jak i również w przemyśle chemicznym. Przy zakresie temperatury do 1000°C termowaga ta stanowi optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomiarów termograwimetrycznych, oferując jednocześnie opatentowaną funkcję c-DTA® pozwalającą na wykrywanie i rejestrację efektów egzo- oraz endotermicznych.

DIL 402 C – Próżnioszczelny dylatometr w układzie poziomym

Próżnioszczelny dylatometr DIL 402 C z głowicą pomiarową wykonaną ze stopu Invar zapewniającą najwyższy stopień dokładności pomiarów, powtarzalności oraz stabilności termicznej. Instrument przeznaczony do niestandardowych aplikacji - głównie w działach badawczo-rozwojowych.

LFA 447 NanoFlash® - Instrument z ksenonową lampą błyskową

Instrument z ksenonową lampą błyskową stosowaną zamiast tradycyjnego lasera używanego w innych instrumentach LFA. Zintegrowany podajnik próbek oraz łatwy dostęp do komory pomiarowej zapewniają dużą wydajność a także powtarzalność pomiarów. Przyrząd przeznaczony do standardowych analiz metodą (LFA) do temperatury 300°C.

DEA 231 Epsilon – Analizator dielektryczny

Zastosowany w tym instrumencie jednokanałowy system pomiarowy wykorzystywany jest głównie do badań procesów sieciowania szybkoutwardzalnych klejów i farb, np. SMC/BMC oraz materiałów utwardzanych pod wpływem promieniowania UV.

DSC 3500 Sirius

DSC 3500 Sirius-kalorymetr umożliwiający badanie właściwości termicznych różnorodnych materiałów. Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca codzienną pracę, wysoka czułość i niezawodność sprawiają, że jest on głównie stosowany w zakresie kontroli jakości produktu oraz analizy defektów.

DSC 204 HP Phoenix® – Wysokociśnieniowy DSC

Kalorymetr umożliwiający pełniejsze zrozumienie wpływu ciśnienia na przemiany fizyczne i chemiczne oraz ułatwiający analizę, takich reakcji jak: proces odparowywania (zgodność z normami ASTM E1782), adsorpcja i desorpcja, proces starzenia (zgodność z normami ASTM E1858, ASTM D6186, ASTM E2009, ASTM D5483).

TG 209 F1 Libra®

Rozbudowana konfiguracja i bogate wyposażenie TG 209 F1 Libra® z linii premium pozwala na realizację bardzo szerokiego spektrum aplikacyjnego w termograwimetrii - do temperatury 1100°C. Dodatkową jej zaletą jest wiele niepowtarzalnych funkcji i cech, takich jak: BeFlat® umożliwiająca wykonanie pomiaru natychmiast po włączeniu urządzenia, duże szybkości grzania do 200 K/min zapewniające szybsze uzyskiwanie wyników, odporny na korozję piec ceramiczny, który wytrzymuje nawet obecność fluoru lub chloru zawartego w niektórych polimerach, a także funkcja c-DTA pozwalająca na wykrywanie i rejestrację efektów reakcji egzo- oraz endotermicznych.

TG 449 F3 Jupiter®

Termowaga TG 449 F3 Jupiter® to połącznie wyjątkowej niezawodności i wydajności, nawet dla aplikacji wymagających analiz na próbkach o relatywnie dużych rozmiarach i masach, w wysokich temperaturach. TG 449 F3 Jupiter® umożliwia pracę w trybach TGA-DSC, TGA-DTA również, w atmosferach korozyjnych i pary wodnej oraz sprzężenie z QMS, GC-MS oraz FT-IR.

DIL 402 CD - Próżnioszczelny dylatometr w układzie poziomym

Dylatometr różnicowy umożliwiający osiągnięcie optymalnej wydajności pomiarowej dzięki bezpośredniemu pomiarowi porównawczemu dwóch próbek.

LFA 457 MicroFlash® - Instrument LFA

LFA 457 MicroFlash® jeden z najbardziej nowoczesnych instrumentów w zakresie laserowej metody impulsowej (LFA) służący do pomiaru dyfuzyjności cieplnej w zakresie temperatur od -125°C do 1100°C. Modułowa, próżnioszczelna konstrukcja, automatyczny podajnik próbek oraz funkcjonalne oprogramowanie sterujące instrumentem zapewniają wysoką efektywność pomiarów nawet na materiałach o skomplikowanej strukturze.

DMA 242 E Artemis

Solidna konstrukcja aparatu oraz jego wysoka rozdzielczość pomiaru odkształcenia zapewnia precyzyjne analizy zarówno dla materiałów sztywnych, jak i elastycznych. Możliwość pomiaru w różnych trybach deformacji, cyfrowe filtrowanie sygnału, analiza kinetyki procesu czy ekstrapolacja w domenie częstotliwości, czyni DMA 242 E Artemis, jednym z najbardziej wszechstronnych instrumentów do dynamicznej analizy mechanicznej.

DSC 404 F3 Pegasus® – Wysokotemperaturowy DSC

Nowa wersja wysokotemperaturowego skaningowego kalorymetru różnicowego DSC 404 F3 Pegasus®, posiada wszechstronne zastosowanie w badaniach kontroli jakości oraz w badaniach nad rozwojem nowych produktów. Unikalne sensory i piece umożliwiają pracę w zakresie temperatur (-150...2000°C) oraz przeprowadzenie niestandardowych pomiarów.

Photo-DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr Photo-DSC 204 F1 Phoenix® służy do monitorowania procesu utwardzania promieniami UV żywic, rozpuszczalników, farb oraz mas dentystycznych. Inne zastosowanie to badanie wpływu promieniowania UV na właściwości żywności, smarów, tłuszczów itp.

TG 449 F1 Jupiter®

Wysoka czułość i długoczasowa stabilność pomiarowa to najbardziej pożądane cechy TG 449 F1 Jupiter®. Elastyczność konfiguracji, bogate wyposażenie oraz szeroki zakres temperatur pracy pozwala na jej używanie w niemal każdym możliwym aspekcie analizy termograwimetrycznej. Uderzającą wszechstronność zapewniają cechy, takie jak: SuperRes®, możliwość poszerzenia badań w zakresie jednoczesnej analizy termicznej (STA), sprzężenia z QMS, GC-MS oraz FT-IR, wyznaczanie prężności pary (cela Knudsena), a także piec pracujący w atmosferze pary wodnej.

TMA 402 F1/F3 Hyperion® - Analizator termomechaniczny

Nowy analizator termomechaniczny TMA 402 F1/F3 Hyperion® posiada modułową konstrukcję umożliwiającą zastosowanie wymiennych pieców w zakresie temperatur -150°C do 1550°C. W skład wyposażenia wchodzi szeroki wybór uchwytów do próbek pozwalający na pracę w różnych trybach pomiarowych. Urządzenie ma możliwość ustawienia narostu siły przykładanej na próbkę w zakresie od -3 N do 3 N.

HFM 436 Lambda – Lambdomierz płytowy

HFM 436 Lambda jest standardowym instrumentem do pomiaru przewodności cieplnej materiałów termoizolacyjnych. Dzięki możliwości zaprogramowania odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy płytami, umożliwia on pomiary w szerokim zakresie temperatur. HFM 436 Lambda cechuje się krótkim czasem pomiaru oraz wysoką powtarzalnością wyników.

DEA 288 Ionic - Analiza dielektryczna

Nowy wielofunkcyjny system DEA 288 Ionic umożliwia charakterystykę materiałów w różnych warunkach pomiarowych, takich jak wysokie i niskie temperatury, w środowisku wilgoci czy w świetle UV. Dzięki temu możemy wyznaczyć optymalne parametry wytwarzania badanego materiału.

DSC 404 F1 Pegasus® – Wysokotemperaturowy DSC

Nowy wysokotemperaturowy NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® służy do określenia ciepła właściwego oraz efektów energetycznych. Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur z wysoką rozdzielczością i dokładnością. Prożnioszczlena konstrukcja, różnorodne wymienne piece oraz sensory sprawiają, że ten model jest idealnym narzędziem do stosowania w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle produkcyjnym.

DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr charakteryzujący się wysoką czułością oraz rozdzielczością. Może pracować z automatycznym podajnikiem próbek ASC. Dodatkowo umożliwia pracę w trybie modulacji temperatury (TM-DSC), zapewnia optymalizację linii bazowej tzw. (BeFlat®), korekcję sygnału DSC ze względu na opór cieplny oraz stałą czasową. Możliwość sprzężenia z QMS i FTIR a także poszerzenia badań w zakresie fotokalorymetrii.

TG 409 CD - Termowaga (TGA - Analizator termograwimetryczny)

Termowaga TG 409 CD (TGA) jest zaprojektowana i dostosowana do pracy w zakresie wysokich temperatur. Instrument pracuje nawet do 2000°C. Posiada wytrzymały piec z rurą grafitową oraz możliwość zastosowania unikalnej techniki sprzężenia z QMS typu SKIMMER z zakresem pracy do 1450°C lub 2000°C.

DMA 242 D - Analizator dynamiczno-mechaniczny

Wysoka rozdzielczość systemu pomiarowego instrumentu DMA 242 D umożliwia charakterystykę sztywnych oraz elastycznych materiałów pod kątem różnorodnych deformacji włącznie z kinetyką reakcji i regulacją częstotliwości w szerokim zakresie.

DEA 230 Epsilon – Analizator dielektryczny

Instrument umożliwiający pracę w trzech konfiguracjach. Dwukanałowy system DEA 230/2 z największym zakresem częstotliwości pomiarowej, przeznaczony głównie do pracy w działach badawczo-rozwojowych. System jednokanałowy DEA 230/1 oraz dziesięciokanałowy DEA 230/10 wykorzystywany głównie w przemyśle.